Camerons-Duinzwervers # #

Main Menu

Home

De Groep

Groep Geschiedenis Foto's

Speltakken

Welpen Verkenners Rowans Stam

Overige

Verhuur Contact

Stam

De stam

De stam van de Camerons - Duinzwervers is in 1997 opgericht door een zestal oud-leidinggevenden.

De stam is een speltak waarbinnen de oud-leidinggevenden nog in zekere mate actief zijn binnen de groep. Zij zijn niet meer wekelijks actief als staf of leiding, maar zij verlenen onder andere ondersteuning bij groepsactiviteiten zoals de nieuwjaarsopkomst, weekendkampen, een reünie, zomerkampen, enzovoorts. Daarbij verrichten enkele stamleden bestuurlijke taken.

Buiten de bovengenoemde ondersteuning, draait de stam ook eigen programma's. Deze opkomsten worden gehouden op de eerste zaterdag van de oneven maanden. De opkomsten zijn zeer divers. Hierbij valt te denken aan zeilen, GPS-tochten, whiskyproeverijen, maar ook pionieren en vlotten bouwen.

In de historie van de Camerons - Duinzwervers is na het Schotlandkamp van 1973 de bijzonderheid ontstaan dat elke speltak een eigen das en een eigen kleur uniform draagt. Bij de oprichting van de stam is deze lijn doorgetrokken. De stam draagt als das de "Cameron Hunting". Deze groenblauwe das wordt gedragen op een donkergroen uniform.

klik hier voor de foto's van de stam

#