Camerons-Duinzwervers # #

Main Menu

Home

De Groep

Groep Geschiedenis Foto's

Speltakken

Welpen Verkenners Rowans Stam

Overige

Verhuur Contact

Groep

“De vereniging Camerons-Duinzwervers is een padvindersgroep die beoogt een plezierige vrijetijdsbeleving voor de jeugd te organiseren waardoor een bijdrage wordt geleverd aan het vormen van de persoonlijkheid van haar leden.”

Onze groep heeft zijn wortels in 1923 en is daarmee de oudste van de 32 groepen uit de regio Haarlem. De groep bestaat alleen uit jongens, verdeeld over drie leeftijdsgroepen of speltakken. Door de programmering en de toepassing van echte padvinderstechnieken als o.a. knopen, pionieren, oriëntatie en kamperen proberen wij onze identiteit als traditionele padvindersgroep hoog te houden. Naast het gebruik van deze technieken vormen samenwerking, zelfstandigheid en hulpvaardigheid belangrijke elementen bij de activiteiten. Maar natuurlijk is er ook regelmatig tijd voor een potje voetbal of een spelletje ‘Britse Bulldog’.

Voor de uitvoering van onze programma’s kunnen wij gebruik maken van een grote voorraad materiaal, een mooi clubhuis, een ruim eigen terrein en natuurlijk de inzet van tientallen vrijwilligers.

Op de Blinkert is ruimte genoeg voor grote spelen

De twee grootste speltakken binnen onze groep zijn de welpen (7-11 jaar) en de verkenners (11-16 jaar). Naast de welpen en verkenners bestaat er binnen onze groep nog een speltak voor jongens van 16-18 jaar genaamd de rowans. Zij draaien geheel zelfstandig spectaculair programma’s met de betere padvinderstechnieken. Na de rowans bestaat er de mogelijkheid om door te stromen naar de welpenleiding of verkennersstaf.

De stam, bestaande uit oud-leiding en -staf, verleent hand-en-span-diensten met betrekking tot de programma’s, onderhoud van terrein en gebouwen. Ook tijdens de jaarlijkse nieuwjaars- en Sint Joris-opkomsten zijn zij, evenals de andere leden van de groep aanwezig.

Een kijkje op het terrein vanaf de Blinkert

#