Camerons-Duinzwervers # #

Een nieuwe eeuw

In het nieuwe millennium gaat het zomerkamp van de welpen naar Ruurlo. De welpen helpen daar een afdeling van de BVD en maken een wereldreis om ontvreemde gegevens terug te halen.
De verkenners slaan hun tenten op in Loenen, alwaar zij proberen in het Wilde Westen te overleven als handelsnederzettingen.
Na de zomer nemen Melchior Nieuwenhuizen en Brenda Verburg afscheid van respectievelijk de verkennersstaf en de welpenleiding.

In 2001 wordt bekend dat de Arbo-wet waarschijnlijk ook zal gaan gelden voor vrijwilligerswerk. Daarom gaat een aantal mensen bekijken welke consequenties dit voor de groep zal hebben.
Tijdens de viering van Sint Joris-dag wordt er een ‘adventure-game’ gespeeld, waarbij de deelnemers zelf deels het verloop van het spel bepalen.
De welpen houden een Wild-west zomerkamp in het Overijsselse Deventer. De verkenners gaan traditiegetrouw vier jaar na de vorige keer weer naar Schotland (VI) en kregen een hartelijke ontvangst en rondleiding van de Clanchief en zijn vrouw te Achnacarryhouse.
In september vliegen de laatste drie rowans over naar de welpenleiding en de verkennersstaf en staat TNO leeg.

In maart 2002 wordt de wegens extreem slecht weer uitgestelde strandhike gelopen, nog net binnen de periode zoals die bij de Camerons geldt. Opnieuw is er iemand die een gouden ‘5’ op zijn strandhike-insigne mag zetten.
Tijdens de viering van Sint Joris legt Steven de Jonge zijn functie als groepsvoorzitter neer. Er wordt geen opvolger aangesteld.
Het clubhuis is voorzien van een echte cv-installatie, die de krakkemikkige gaskachels vervangt.
De welpen vieren in het Noord-Hollandse Laren hun zomerkamp in het thema Media. Tijdens het kamp heeft elk nest (elke redactie) de beschikking over een eigen computer, e-mail en telefoon en gaan zij aan het werk met video- en fotocamera.
Het verkennerskamp vond plaats in Vilsteren met als thema ‘de Ridders van de Ronde Tafel’ waar nog één plaats te verdelen was onder de dorpelingen.
De groep krijgt een eigen domeinnaam op internet (www.camerons.nl) en daar is een website gemaakt, waar algemene informatie over de groep en informatie over de huur van het clubhuis is te vinden.
In oktober werden eindelijk de nieuwe bomen op het terrein geplant.

Het jubileumjaar 2003 werd o.a. gevierd met een jubileumweekend voor leden, ouders, broertjes en zusjes op het Naaldenveld.
De welpen zijn met slechts 11 welpen op zomerkamp geweest naar Amersfoort voor een piratenkamp. De verkenners gingen naar het Limburgse Bergen waar ze op zoek gingen naar ‘het kristal van Luxuria Lumen’ in een Lord of the Rings-achtig verhaal.
Tijdens de 9e Haarlem Jamborette hielp een flink aantal mensen van de groep (12!) met name in het trailteam, waarvan onze eigen Steven de Jonge teamleider was.
Het nieuwe seizoen begint met het opnieuw opstarten van de rowans met het overvliegen van 5 verkenners.
Op 4 oktober werd in het kader van het 80-jarig jubileum een reünie georganiseerd, waar vele oud-leden aanwezig waren.
In november van dat jaar zouden de staf en de verkenners een nieuwe toren bij de ingang van het terrein bouwen. Na de bouw van deze toren zou hopman Arne Hylkema er mee stoppen en werd Marcel Glas de nieuwe hopman.

De welpen gingen in 2004 naar Zeist op kamp, waar ze zouden verblijven in een hotel van een oud-lid van de Camerons. Helaas legde de eigenaar al snel het loodje en was het aan de welpen om uit te zoeken wie daar verantwoordelijk voor was. De verkenners zouden kamperen in Loenen in het thema van Kuifje en de Indiaanse Boog.
De nieuwe rowans zouden dat jaar naar Kandersteg gaan. Oscar Slot zou na vele jaren zijn taken als rowanbegeleider neerleggen. Hij werd opgevolgd door Oubaas Arne Hylkema en Roland van Rooyen.

In het volgende jaar liepen de rowans wederom de West Highland Way in Schotland. De verkenners verplaatsten zich in Vilsteren naar de Congo op zoek naar de ontdekkingsreiziger Dr. Livingstone en de welpen gingen naar Bennekom waar de welpen dit jaar werden verwelkomd door de plaatsvervanger van de koning van een ridderrijk. Het welkom aldaar was zeker niet warm met de ‘verdwijning van de Gouden Lantaarn’ en er onheilspellende dingen gebeurden. Na het zomerkamp nam Akela Michiel de Lugt, na 10 jaar trouwe dienst, afscheid van de groep. De horde werd vanaf dat moment overgenomen door Akela Bob Brauers.
In dit jaar, 2005, wonnen de verkenners niet alleen de RSW, maar ook de winterhike, deze wedstrijd voor rowans werd door het kader van de verkenners gewonnen.
In dit jaar zou het derde “gouden tientje” voor de strandhike uitgedeeld worden, dit maal aan Hopman Marcel Glas.

In 2006 gingen de verkenners weer naar Schotland. Hier beklom voor het eerste de gehele troep de Ben Nevis, de hoogste berg van Schotland en zouden weer vele excursies gemaakt worden. Een bezoekje aan Achnacary hoorde daar natuurlijk ook bij. De welpen gingen in de zomer aan de slag bij de DFI (Deventer Forensisch Instituut) in Deventer. Dit was niet een geheel zorgeloos kamp, nu zij geconfronteerd werden met Professor Brands en het Huilgas
De rowans vertrokken ook naar Schotland waar zij wederom de West Highland Way zouden lopen. In juli van dat jaar komt, na een aantal jaren van afwezigheid, weer een Cadugraaf uit.

In 2007 gingen de verkenners op zomerkamp naar Nieuw-Bergen dat in het teken van de Grieken stond. Hier zouden zij strijden om een plaatsje tussen de Goden. Ook winnen de verkenners voor de derde maal achter elkaar de RSW. Later worden zij zelfs derde(!) op de Landelijke Scouting Wedstrijden (LSW), een superprestatie. De maar liefst acht rowans gaan dat jaar naar Kandersteg. De welpen naar de haven van Ap el Dorno (Apeldoorn). Aldaar verkozen zij het ruime sop boven het vaste land in het thema: Kapitein Orvega en de Schat van Bar en Bas. Na het kamp bleek al gauw dat de nesten door het stijgende aantal leden op springen stond, waardoor tegen het eind van het jaar nest Wit, na lange afwezigheid, weer in het leven is geroepen.
Tijdens de tiende Haarlem Jamborette die dat jaar gehouden worden doen in totaal 23(!) Camerons mee, voornamelijk in het Trailteam onder leiding van Melchior Nieuwenhuizen, maar ook in een aantal andere teams.

In 2008 vertrekken de verkenners naar Loenen waar het kamp in het thema van Asterix en Obelix zal staan. Tijdens dit kamp wordt een oude traditie weer van stal gehaald, na vele jaren wordt er weer een heel varken op het spit geroosterd.
De welpen gaan daar jaar naar Assen en de rowans trekken door Engeland.

In september dat jaar werd er weer een nieuw TNO gebouwd. Het oude was inmiddels door en door rot. De Rowans, Staf en een aantal Stamleden hebben na lange voorbereidingen het gebouwtje in twee weekeinde in elkaar gezet. Steven de Jonge (oud-Vaandrig van onze groep) werd voorzitter van de Regio Haarlem.

2008 was een jubileum jaar en er werd dan ook een jubileum weekend en een reünie gehouden. Op de reünie was namens de gemeente ook Burgemeester van Gelder aanwezig. Hij overhandigde de groep een cheque van 500 euro. Hiervan zou de hele groep in de zomer van 2009 naar Duinrell gaan.

In september 2008 zouden de verkenners voor het eerst helpen bij het buurtfeest in het Ramplaankwartier. Daar bouwde zij een V-brug en een toren om van te abseilen. De welpen zouden dat jaar voor het eerst sinds jaren weer rond de 40 leden zitten.

Het eerste verkenners weekend kamp van het nieuwe seizoen werd gehouden ten zuiden van Maastricht, net over de grens. Hier overnachtte de verkenners in de mergelgroeven. Tijdens een ander weekend werd er samen de de Hillegomse watergroep Tjarda gezeild. De patrouillewedstrijden stonden dat jaar in het teken van The A-team en werden gewonnen door de Spechten. De verkenners konden dat jaar voor het eerst de verrichtingen van de wedstrijden via een speciaal in de lucht gebrachte site bekijken. Ook werd de RSW dat jaar door de Spechten gewonnen.

Het zomerkamp van de verkenners was dat jaar in Doldersum, in Drenthe. Het thema was “het wilde westen” en er werd weer eens een kampkrant uitgegeven “the Daily Star” genaamd. Het was een erg geslaagd kamp. De Rowans liepen wederom de West Highland Way. In dit jaar werd de vereniging Camerons Duinzwervers officieel opgericht. Zij zou bestaan naast de Stichting. Hierdoor had de groep nu twee voorzitters, Miranda Collet namens de stichting en Melchior Nieuwehuizen namens de vereniging.

Aan het begin van het nieuwe seizoen nam Akela Bob Brauers na 4 jaar afscheid van de horde. Pepijn Oude Vrielink werd de nieuwe Akela. De strandhike was zowel in 2008 als in 2009 eindelijk weer eens echt koud. Er moest in 2008 zelfs een kuil gehakt worden in plaats van geschept.

#