Camerons-Duinzwervers # #

De Beginjaren

De Camerons zijn, via enige afsplitsingen en een naamsverandering, voortgekomen uit groep 3. Deze groep werd op 15 augustus 1911 officieel opgericht. De naam van groep 3 was destijds "het Groene Vendel". In september 1923 werd groep 3 gesplitst en ontstonden groep 4, "de Grijze Driehoek" en groep 5, "de Witte van Haemstede". Deze datum wordt sindsdien aangehouden als oprichtingsdatum van onze groep. Met slechts 15 welpen en 10 verkenners werd onder leiding van hopman Backx van Wereld begonnen. De horde onder de leiding van akela Jansen groeide snel, evenals de troep. Na korte tijd verliet hopman Backx de troep, om de leiding op zich te nemen van "die Tweede Haerlem", groep 2. Toch behield hij de groepsleiding van "de Grijze Driehoek".

In 1933 verliet groep 4 het oude clubhuis in de Rolhuizen nabij de Nieuwe Gracht en vestigde zich aan de Tetterodeweg in Overveen. Hopman Radsma richtte er een stam op en werd na enige tijd opgevolgd door hopman Vellinga. Onder zijn leiding werd er 1937 een bezoek gebracht aan de wereldjamboree in Vogelenzang. In dit zelfde jaar werd het twaalfeneenhalfjarig bestaan van de troep gevierd. Tevens werd er begonnen met de bouw van een stamhok en het hordehol. Helaas moest hopman Vellinga in 1938 de groep verlaten en werd opgevolgd door hopman Becker, welke niet lang aanbleef. In augustus verliet ook hij de troep, waardoor bij gebrek aan leiding de troep snel verliep. Ook met de horde ging het toen niet best meer na een bloeiperiode onder leiding van akela Poelman. Eind augustus 1938 werd groep 4 bij gebrek aan leiding ontbonden, nadat ook de oubaas en de groepsleider de groep hadden verlaten.

Gelukkig kwam A.D.C. Klant in november om de groep weer op poten te zetten. Bij de eerste opkomst van de troep op 26 november 1938 werd besloten de naam van de groep te wijzigen. Dit werd "de Camerons", daar de das die de verkenners reeds droegen, overeen kwam met de tartan (familiekleuren) van de Schotse clan Cameron of Erracht. Om helemaal met een schone lei te beginnen werd het groepsnummer veranderd in 9. Na het tumultueuze 1938, werd 1939 het gloriejaar voor de Camerons. De troep groeide geweldig onder hopman Klant en de horde draaide weer op volle toeren. In de zomer gingen de verkenners op kamp naar Ommen. Vlak voor het einde hiervan dreigde mobilisatie voor de Tweede Wereldoorlog, waardoor het kamp hals over kop moest worden afgebroken.

#