Camerons-Duinzwervers # #

In de jaren '90

Onder de nieuwe hopman Honoré Collet nam het aantal verkenners vanaf 1990 langzaam weer toe. Als teken van opbloei werden de jaarlijkse patrouillewedstrijden van het district gewonnen. De welpen gingen dat jaar op kamp naar Nunspeet, de verkenners wederom naar Vilsteren en de rowans naar Oostenrijk. Hier ontmoetten zij de Engelse Dungeons, die hun lid maakten en het recht verleenden hun das met bijbehorende persoonlijke dasring van bot te dragen.
Op nieuwjaarsdag 1991 brandde door brandstichting T.N.O., tot de grond toe af.
De verkenners gingen dat jaar naar Loenen op kamp met als thema: “The Muppets”. De staf bouwde in één nacht een overdekt podium van 5 bij 10 meter. De slotmaaltijd werd dit maal gevierd met een grootse barbecue bij de waterval.
De rowans gingen dit jaar op uitnodiging van de Dungeons naar Engeland. Zij werden ontvangen in de City-hall en haalden de plaatselijke pers. De Dungeons werden tijdens dit kamp tevens geïnstalleerd als Camerons.
Tijdens de Haarlem Jamborette werd weer een beroep gedaan op vele (oud-)Camerons, onder andere om de traditionele paraboloïde te bouwen en hikes en trappersactiviteiten te verzorgen. Deze Jamborette verzorgde tevens een aanvulling van onze voorraad pionierhout. Genoeg om eind 1991 weer een nieuwe toren te kunnen bouwen bij de ingang van het terrein.
In 1992 deed de groep afstand van het clubhuis Wontolla aan de Randweg, omdat er geen uitzicht was op een nieuwe horde.
De rowans wonnen in februari voor de derde maal op rij de Winterhike van het district, een nachthike over 30 kilometer (ditmaal -10°C). Op 5 mei, (bevrijdingsdag, 30°C) kwam er na veel geharrewar met de verzekering, een nieuw rowangebouw.
De verkenners wonnen weer de districtswedstrijden en vertrokken voor de vierde maal in historie naar Clunes in Schotland. Ook deze maal met boot en trein, met dien verstande dat de troep ditmaal een goederenwagon verbouwde tot slaapwagon. Tijdens het kamp werd met het gehele kader de Ben Nevis beklommen en uiteraard Achnacarry en het Cameron-museum bezocht. Als dank voor het bezoek en een nieuwe handtekening op de “Standaard” (de troepvlag) werd een ingelijst Camerons-uniform geschonken.
Eind 1992 werd onder leiding van het stafteam van de Camerons een 50 meter lange houten brug over het Spaarne gebouwd. Op de plaats waar nu de Nieuwe Lange Brug ("verfroller") ligt.
Het jubileum jaar 1993 telde enkele grote festiviteiten, zoals de reünie op Achnacarry en het jubileumweekend in Spaarnwoude. Ter gelegenheid van dit 70-jarig jubileum werd een bronzen penning uitgegeven en de groepstrui weer in ere hersteld.
De verkenners hielden een Vikingkamp in Maarsbergen, alwaar de staf gewapend met helmen, schilden en zwaarden boodschappen ging doen. De welpen gingen als afsluiting van de periode dat akela Kniphorst de welpenhorde geleid had op kamp naar de Vogezen in Frankrijk. Na dit kamp werd Fred Rijns de nieuwe akela.
Toen hopman Collet in 1994 in het huwelijk trad, werd hij naar het stadhuis begeleid door 25 verkenners en stafleden. Het diner en feest werden in stijl gevierd op Achnacarry II. De huwelijksnacht werd doorgebracht in een gepionierd hemelbed.
Dit huwelijk bleek gelukkig niet het einde van zijn loopbaan als hopman, hij trok in de zomer wederom naar Vilsteren, waar een kamp in Griekse stijl werd ingericht. Compleet met een als tempel aangeklede staftent, een altaar, diverse Goden en witte gewaden. Na terugkomst in Overveen, bleek een groot deel van de bomen op het terrein gekapt te zijn wegens iepziekte. Deze besmettelijke bomenziekte zou ons vanaf dat moment, ieder jaar weer problemen bezorgen.
In 1995 werd stichtingsvoorzitter Hayo de Jonge na 15 jaar trouwe dienst opgevolgd door René Clignett.

Tijdens Haarlem Jamborette bouwden enkele Camerons een immense (600 m²) paraboloïde met rood, wit en blauw koord. De Rowans hadden daarvoor hun pionierkunst getoond door een replica van de molen “de Adriaan” aan het Spaame te bouwen. Tijdens de Haarlemse Vlootdagen werd een vlottenrace gevaren. De vlotten waren ook ditmaal gebouwd door de Camerons.
In 1997 gingen de verkenners voor de vijfde maal naar Schotland op kamp, dit maal met drie personenbusjes. Er werd wederom gekampeerd in Clunes.

Tijdens dit zomerkamp werd Arne Hylkema geïnstalleerd als nieuwe hopman en vertrok een groot deel van de staf. Na het zomerkamp werd Steven de Jonge benoemd tot groepsvoorzitter en op 29 november 1997 werd een nieuwe stam opnieuw opgericht, met daarin oud-staf en -leiding.
De iepziekte had inmiddels zoveel gaten in het bos geslagen dat nieuwe aanplant noodzakelijk werd. Om dit te bekostigen werd een sponsorloop georganiseerd, welke in de stromende regen van Overveen naar IJmuiden gelopen werd. De leden liepen op één dag een bedrag van ƒ 6.000,- bijeen, tevens was er de financiële steun van bedrijven en enkele oud leden.
In het voorjaar van 1998 werd het 75-jarig jubileum van de groep gevierd met een jubileumweekend voor alle leden en hun ouders op “het Naaldenveld” te Bentveld. Op 25 september nam Fred Rijns afscheid van de horde en werd Brenda Verburg geïnstalleerd als nieuwe Akela.
In ditzelfde jaar werd het oude hordehol aan de Randweg in Haarlem weer in gebruik genomen. Niet door de Camerons-Duinzwervers, maar door “de Witte van Haemstede” (zie 1923).
Op 10 oktober werd er een drukbezochte reünie georganiseerd op het troephuis aan de Duinlustweg. De reünisten genoten daar van een ouderwets maal chili con carne.

Het jaar 1999 begon uiteraard met de jaarlijkse nieuwjaarsmaaltijd voorzien van boerenkool met worst.
Door een aantal leden van de groep werd deelgenomen aan de Splash, de regiozwemwedstrijden in het Boerhaavebad.
De welpen hielden in Bennekom opnieuw een Maffiakamp en de verkenners gingen op kamp naar Maarsbergen om ‘Operation Raven’ te voltooien in het kader van de internationale criminaliteitsbestrijding.
In september droeg Brenda Verburg de leiding van de horde in verband met veranderende prioriteiten over. Michiel de Lugt werd de nieuwe Akela.

#