Camerons-Duinzwervers # #

In de jaren '80

In 1981 ging de troep met een aantal andere groepen uit het district Haarlem naar een groot internationaal kamp in Duitsland. Na een onderbreking van 2 jaar waren er weer rowans, zij gingen op kamp naar de Exploratie Tien Daagse in de Belgische Ardennen. In 1982 gingen de verkenners weer de naar de Vrijenberg in Loenen om een kamp in Griekse stijl te houden. De rowans gingen naar een kamp in Zweden. De Mafeking-horde ging dat jaar naar Duitsland, als afsluiting van de periode dat akela Knape de horde leidde. Hij werd opgevolgd door akela Cathy Kniphorst.
Bij het 60-jarig jubileum in 1983 bestond de groep uit 4 onderdelen: de Mafeking-horde met 36 welpen, de Impeesa-horde met 20 welpen onder leiding van akela Prevost, de troep met 26 verkenners onder leiding van hopman Pieters en de rowanafdeling met 10 leden onder leiding van groepsleider Wim van Gunsteren.
De Mafeking-horde hield in 1983 haar zomerkamp in Soest en de verkenners gingen naar Nieuw-Bergen (Limburg) alwaar een “Hannibal”-zomerkamp gehouden werd. Na dit kamp werd Jaap Pieters opgevolgd door Jaap Schaap. Onder zijn leiding gingen de verkenners naar Vilsteren, alwaar de troep veranderde in een groep olieboorders voor de Caplomij, en naar Stokkum. Hier stond het kamp in het thema van “het Roode Beest” (Frank Kenselaar).
Jaap Schaap vertrok hierna en Guido Hollander nam het over. Onder zijn leiding ging de troep in 1986 voor de derde maal naar Schotland. Wederom met de boot en trein, alleen door de fantastische treinverbindingen deden we er deze maal 40 uur over. Clunes was ook deze maal de kamp bestemming, terwijl we net als de vorige keren op Achnacarry ontvangen werden. De welpenhordes gingen datzelfde jaar naar Maarn.
Na het Schotlandkamp trad er een snel verloop op in de troep en staf. Wegens tekort aan leden werd de oudste patrouille, de Zwaluwen, opgeheven. Ondanks deze tegenslag wisten de oudste verkenners een 4e plaats te bereiken op de traditionele zwemmarathon in Stoop's bad. Een fantastische prestatie, aangezien men nooit verder was gekomen dan de laatste (12e) plaats.
De troep hield in 1987 met drie patrouilles een Robinson Crusoë kamp op het Totemveld in Loenen. De welpen gingen dat jaar naar Utrecht op kamp.
Naast de eigen kampen ging een aantal (oud-)stafleden naar de Haarlem Jamborette in Spaamwoude. Jaap Pieters was subkampleider, de rowans vormden het Hike-team en onder leiding van Frank Kenselaar verrees de langste touwbrug ter wereld op het kampterrein.

Eerste plaats tijdens de zwemwedstrijden in Stoop's bad in 1987.

Frank Kenselaar nam hierna tevens de troep over van Guido Hollander en ging in 1988 met 15 verkenners samen met de welpen op kamp naar kasteel Maarsbergen. De nieuwe groep rowans ging naar België op kamp. De Impeesa-horde was intussen steeds verder geslonken en na het vertrek van akela Prevost werden de laatste 3 welpen overgevlogen naar Kraantje Lek. De Mafeking-horde onder akela Kniphorst groeide tot maximaal 40 welpen. Het jaar erna gingen de verkenners met slechts twee patrouilles op kamp naar Nieuw Bergen. In het kader van het thema “Asterix en Obelix” werd het hele kamp rondgezeuld met een twee meter hoge menhir.
De rowans gingen dat jaar naar een Internationaal kamp in Luxemburg.

#